APAC logo
Polski English
APAC
Home
News
About us
Contact us
Studies in Poland
About exchange
Enrollment
Studies...
...and life in Poland
Useful links
Photo gallery
Erica's Blog
Rekrutacja Print E-mail

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Wyjazd indywidualny na semestr zimowy (Fall Semester) -


Zgłaszanie kandydatur i składanie stosownych dokumentów:
- w sekretariacie ISM (Żurawia 4, pok. 404)
- do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 30 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wyjazd indywidualny na semestr letni (Spring Semester) -


Zgłaszanie kandydatur i składanie stosownych dokumentów:
- w sekretariacie ISM (Żurawia 4, pok. 404),
- do dnia 20 maja danego roku kalendarzowego.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
 
 
Chętnych do wzięcia udziału w programie wymiany prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie.

Zasady rekrutacji