APAC logo
Polski English
APAC
Home
News
About us
Contact us
Studies in Poland
About exchange
Enrollment
Studies...
...and life in Poland
Useful links
Photo gallery
Erica's Blog
Krok III - po otrzymaniu dokumentów z NEIU Print E-mail

1. Opłata manipulacyjna (dotyczy studentów WDiNP rekrutowanych przez ISM)


Zgodnie z zasadami i regulaminem Programu Wymiany Studenckiej między UW a NEIU, wszyscy studenci wyjeżdżający do NorthEastern Illinois University z WDiNP zobowiązani są do dokonania opłat manipulacyjnych, które przeznaczane są na obsługę programu.

Wysokość opłat manipulacyjnych:
  • osoby wyjeżdżające na Summer School: 150,00 zł,
  • osoby wyjeżdżające na semestr Fall lub Spring: 400,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Studiów Międzynarodowych:

Fundacja Studiów Międzynarodowych
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa
Nr konta - 80 1240 1024 1111 0000 0269 6843

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać SWOJE imię i nazwisko, a w tytule wpisać: "opłata manipulacyjna". Dowód wpłaty należy przekazać do Sekretariatu ISM, do teczki NEIU.

2. Odebranie dokumentów z Sekretariatu ISM  (dotyczy studentów WDiNP rekrutowanych przez ISM)


W celu odebrania dokumentów należy:
przedstawić dowód dokonania opłaty manipulacyjnej
podpisać deklarację uczestnictwa w programie (druki znajdują się w teczce w sekretariacie ISM)

Studenci rekrutowani przez BWZ odbierają dokumenty w BWZ.

3. Procedura wizowa


Najlepiej wybrać przedstawiciela grupy, który jednorazowo zadzwoni do Ambasady i zgłosi całą grupę. Wcześniej należy podać takiej osobie dane wszystkich osób:
  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • numer paszportu

Ustalić termin wizyty w Ambasadzie, który wszystkim by odpowiadał. Przy zgłoszeniu grupy należy taki termin podać.

Wejść na strony Ambasady USA http://warsaw.usembassy.gov/ w celu wypełnienia dokumentów i uiszczenia opłat: za wizę i opłaty SEVIS.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wiz i procedury związanej z jej załatwianiem można uzyskać u osób, które już były w USA.

4. Przygotowanie do wyjazdu


Załatwienie wszelkich formalności na UW oraz ustalenie planu zaliczania przedmiotów koniecznych do zaliczenia semestru (najlepiej oczywiście zrobić to przed wyjazdem, ale jeśli się nie uda, to dobrze uzgodnić to z wykładowcą)