APAC logo
Polski English
APAC
Home
News
About us
Contact us
Studies in Poland
About exchange
Enrollment
Studies...
...and life in Poland
Useful links
Photo gallery
Erica's Blog
American Business Day Print E-mail

 

 

„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału.”

James Madison

 

 

American Business Day (ABD) jest projektem Koła Współpracy Polsko – Amerykańskiej (Association for Polish – American Cooperation; APAC) działającego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym celem Koła jest promowanie współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Realizujemy go poprzez edukacyjny program wymiany studenckiej między Uniwersytetem Warszawskim a Northeastern Illinois University oraz organizację paneli dyskusyjnych i spotkań poświęconych tematyce  polsko – amerykańskiej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, a także przedstawicieli Ambasady USA w Warszawie.

 

Projekt American Business Day powstał z myślą o zacieśnianiu współpracy transatlantyckiej i  lepszym poznaniu Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest przybliżenie studentom Uniwersytetu Warszawskiego (i nie tylko) specyfiki działania firm amerykańskich na polskim rynku. Studenci będą mieli okazję poznać amerykańską kulturę pracy i zarządzania oraz dowiedzieć się, jak wyglądają proces rekrutacji i poszczególne etapy ścieżki kariery. ABD jest realizowany przy merytorycznym wsparciu American Chamber of Commerce. ABD odbędzie się pod hasłem „Poznaj tajemnicę Rockefellera” i będzie składał się z trzech części:

 

Część pierwsza

 

Kim oni są ? - American business in Poland – przybliżymy działalność amerykańskich firm na polskim rynku w postaci panelu dyskusyjnego z udziałem członków American Chamber of Commerce i przedstawicieli przedsiębiorstw:

 

 • wczoraj – dziś – jutro ACC w Polsce
 • polski rynek z perspektywy ostatnich 18 lat w oczach amerykańskich biznesmenów
 • rozwój amerykańskich firm z naukowego punktu widzenia

 

 

Część druga

 

Jak oni to robią ? - Business culture -  także w postaci panelu dyskusyjnego, będzie dotyczyła kultury amerykańskiego biznesu - Business culture. Przedstawiciele firm uczestniczących w projekcie opowiedzą na przykład, od czego zaczyna dzień pracownik amerykańskiej firmy i jak wygląda ścieżka kariery na najwyższe stanowiska.

 

 • różnice pomiędzy polskim a amerykańskim stylem pracy
 • typowy dzień pracy w amerykańskim przedsiębiorstwie
 • biznesowy savoir – vivre
 • portret szefa amerykańskiej korporacji
 • ścieżka kariery

 

 

Część trzecia

 

Zrób to z nimi - Do it their way – obejmuje przedstawienie profili poszukiwanych pracowników oraz ofert praktyk w amerykańskich firmach.

 

 • czy firma jest nastawiona na kooperację ze studentami i w jaki sposób to realizuje
 • jakie oferty praktyk/staży firmy kierują do studentów
 • proces rekrutacji – jak wygląda, porady – jak pomyślnie go przejść
 • jak napisać cv, list motywacyjny, o czym mówić podczas job interview
 • najbardziej pożądane cechy potencjalnego pracownika

 

 

 

______________________________

 

Projekt jest realizowany pod patronatem

American Chamber of Commerce