Info o wymianie

Koordynator: dr Aleksandra Jarczewska-Romaniuk (ajarczewska@uw.edu.pl )

 

Współpraca z Northeastern Illinois University (NEIU) w Chicago została zainicjowana w kwietniu 2001 r. podczas Konferencji Młodzieży Wyszehradzkiej organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodych Dyplomatów. Jej efektem był udział delegacji wykładowców i studentów z ISM w organizowanych przez Northeastern Illinois University w Chicago konferencjach: "Europe" (luty 2002 r.) i "Asia" (luty 2003 r.) oraz w "Student Research and Creative Activities Symposium" (kwiecień 2002 r., kwiecień 2003 r.). Delegacja z NEIU wzięła natomiast udział w "Polsko - Amerykańskich Spotkaniach Studenckich" zorganizowanych przez studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych w listopadzie 2002 r.

W maju 2003 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy obiema uczelniami, dzięki której możliwa jest realizacja programu wymiany studenckiej i współpraca naukowa. Umowa przewiduje dwie podstawowe formy realizacji wymiany studenckiej dla studentów polskich:

1. Zorganizowany wyjazd grupowy. Organizowany był do roku 2006. Jest to ponad 3 tygodniowy pobyt w Stanach Zjednoczonych w okresie wakacji letnich, w trakcie którego studenci polscy uczestniczą razem ze studentami amerykańskimi w zajęciach zorganizowanych przez NEIU. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania amerykańskiego systemu politycznego i aktualnych problemów gospodarki światowej. Każdy kurs stanowi ekwiwalent 30 godzin zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz 3 punktów kredytowych. Na podstawie zaliczenia otrzymanego w Stanach Zjednoczonych studenci uzyskują wpis do indeksu, który będzie zaliczony do ich programu studiów na UW. W ramach programu, oprócz uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, polscy studenci mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem administracji państwowej w Stanach Zjednoczonych oraz zwiedzenia Chicago.

Ta forma współpracy przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów ISM i realizowana jest przez tę placówkę.
Obecnie program został zawieszony przez stronę amerykańską.

2. Indywidualne wyjazdy semestralne do NEIU. Uczestnicy tego wyjazdu przez jeden semestr studiują na NEIU na takich samych zasadach jak studenci amerykańscy. Studenci polscy nie ponoszą kosztów związanych z opłatami za kursy, zobowiązani są jednak do opłacenia kosztów podróży i utrzymania w USA (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i inne wydatki). Po powrocie do Polski oceny uzyskane w USA przepisywane są do polskich indeksów (szczegółowe zasady rozliczania zajęć znajdują się w regulaminie programu wymiany).

Ta forma współpracy przeznaczona jest dla studentów WDiNP UW oraz studentów innych wydziałów UW, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie wymiany. Rekrutację dla studentów spoza WDiNP prowadzi Biuro Współpracy Zagranicznej UW.

Więcej informacji oraz zasady rekrutacji.