FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Dla zainteresowanych udziałem w programie

 

 

Co mogę zrobić, aby zwiększyć swoje szanse dostania się  do programu wymiany?
Szanse dostania się na stypendium zwiększą włączenie się do prac koła naukowego APAC, które zajmuje się m.in. obsługą programu wymiany, aktualizacją strony internetowej, a także pracami nad projektem American Business Day.

 

Jaka jest procedura rekrutacyjna?
Cała procedura rekrutacyjna jest szczegółowo opisana na stronie wymiany pod zakładką „Rekrutacja”.

 

Jakie warunki należy spełnić, żeby ubiegać się o stypendium?

Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”.

 

 

Dla zakwalifikowanych – terminy, dokumenty, wiza

 

Informacje podstawowe, organizacyjne:


Czy w związku z zakwalifikowaniem mnie do programu powinnam/powinienem włączyć się do prac w ramach APAC-u?
Zgodnie z regulaminem programu wymiany każdy uczestnik programu zobowiązany jest brać udział w pracach APAC, poza tym każda pomoc i inicjatywa jest zawsze bardzo mile widzianaJ

 

Gdzie mogę zdobyć informacje na temat APAC- u i jego bieżącej działalności?
Wszelkie informacje na temat APAC i jego działalności można znaleźć na stronie wymiany oraz po zalogowaniu się na forum dyskusyjne APAC: http://groups.yahoo.com/group/apac_ism/

 Wypełnianie dokumentów:

 

Dokumenty:

Kiedy możemy spodziewać się informacji na temat wymaganych dokumentów i do kiedy mają być one dostarczone do USA?
Informacje dotyczące dokumentów znajdują się na stronie wymiany pod zakładką „Rekrutacja”; należy dostarczać je do USA zgodnie z harmonogramem przekazywanym przez koordynatorów programu.

 

Czy dokumenty należy wypełniać odręcznie czy w komputerze?
Dokumenty należy wypełniać zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi pod zakładką „Rekrutacja”; należy wypisywać je jak najbardziej dokładnie i czytelnie (jeśli to możliwe, to najlepiej na komputerze).

 

Jaka minimalna kwotę muszę posiadać na koncie wyjeżdżając do USA?
Kwota ta podawana jest każdorazowo w dokumentach wyjazdowych (dokumenty zamieszczone są na stronie wymiany) – wymaganą kwotę należy wykazać tylko w momencie wypisywania zaświadczenia w banku – potem można już wypłacić pieniądze…

 

Czy zaświadczenie z banku ma być po prostu stanem rachunku podpisanym przez bank, czy jest to oddzielny druk, wystawiany przez NEIU lub ambasadę?
Zaświadczenie powinno być wydane na osobnym druku bankowym, później przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a kwota przeliczona przez bank (!!!) na dolary amerykańskie.

 

Czy może być to konto np. moich rodziców albo kogoś innego z Rodziny, czy jednak zarejestrowane na moje nazwisko?
Każdy, kto wypisze stosowne zobowiązanie (jest taka rubryka w dokumentach) może być sponsorem osoby wyjeżdżającej.

 

Czy do dokumentów dołączam polską i angielską wersję zaświadczenia?
Zaświadczenie musi (!!!) być w języku angielskim.

 

Wiza:

Na ile przed wyjazdem trzeba starać się o wizę w ambasadzie?
Po wizę należy udać się  jak najszybciej, po otrzymaniu stosownych dokumentów z NEIU.

 

Czy załatwiając wizy musimy osobiście udać się do ambasady, czy może iść jedna osoba z wnioskami?
Najlepiej jest zebrać wszystkie dokumenty od osób wyjeżdżających na dany semestr i wyznaczyć jedną osobę, która zajmie się załatwieniem wizy (wszystkie wymagania dotyczące aplikowania o wizę znajdują się  na stronach Ambasady USA w Polsce).

 

Ile czeka się na rozmowę w sprawie wizy w ambasadzie?
Jeśli wizę załatwia się grupowo, to terminy oczekiwania nie są długie.

 

Od kiedy wiza jest ważna?
Wiza ważna jest miesiąc przed wpisaną datą programu i miesiąc po jego zakończeniu.

 

Czy można wyjechać do USA wcześniej i wyjechać później niż daty określone w wizie, tak aby można było też trochę pozwiedzać?
Można wyjechać miesiąc wcześniej i zostać miesiąc dłużej

 

Czy wiza, którą otrzymujemy uprawnia do podjęcia legalnej pracy?
WIZA J-1 NIE UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA LEGALNEJ PRACY W USA (!!!). W ramach tej wizy można pracować tylko ściśle określoną liczbę godzin na kampusie uczelni.

 

Czy w związku z tym, że nie otrzymujemy żadnego stypendium możemy podjąć jakąkolwiek pracę w USA?
Legalną pracę w czasie trwania programu można podjąć tylko na kampusie NEIU.

 

Czy w trakcie semestru możliwy jest wyjazd do Polski?

Oczywiście, można to zrobić, ale podobnie jak przy każdej okoliczności opuszczania granic USA, należy powiadomić o tym sekretariat NEIU (p. Janet Frederics) i pobrać odpowiednie zaświadczanie, żeby nie narażać się na utratę ważności wizy. Dopiero za zgodą uczelni udajemy się w odwiedziny do rodziców :-)

 

 

Dla zakwalifikowanych – nauka, życie i rozrywka w USA

 

Koszty:


Jakie są średnie koszty utrzymania w czasie pobytu w Chicago ?

Oczywiście, to zależy od indywidualnych potrzeb i zwyczajów każdego z Was. Jeżeli chodzi o mieszkanie, należy liczyć się z kosztami około 200-300 dolarów miesięcznie. Do tego trzeba doliczyć koszty komunikacji miejskiej około 50 dolarów/miesiąc. Na początku należy również zaopatrzyć się w niezbędne podręczniki. Koszt wyżywanie w USA to indywidualna kwestia, ale jest to średnio 600 dolarów na miesiąc.

 

Studiowanie w USA – formalności i informacje praktyczne:


Co to jest Orientation Session, czy uczestnictwo w niej jest obowiązkowe i co będzie jeśli się tam nie pojawię?
Orientation Session to spotkanie wprowadzające na NEIU, podczas którego załatwiane są wszystkie formalności związane z otrzymaniem statusu studenta NEIU oraz udzielane są informacje praktyczne dotyczące procedur i procesu studiowania na tej uczelni;
- uczestnictwo jest obowiązkowe, a w przypadku nieobecności na sesji orientacyjnej, należy samemu załatwiać wszystkie formalności, co jest bardzo żmudną i nieprzyjemną procedura biurokratyczną (znacznie bardziej skomplikowaną niż np. na UW !!!)

 

Kiedy zaczyna się semestr na NEIU?
Informacje można uzyskać na stronie www.neiu.edu/Home/

 

Jakie przedmioty mogę wybrać na NEIU?
Muszą to być przedmioty związane z programem studiów w Polsce, zgodne z wymogami przedstawionymi w regulaminie wymiany i oferowane w danym semestrze przez NEIU (co można każdorazowo sprawdzić na stronie www.neiu.edu/Home/ - wchodząc w zakładki „Current students”, a potem „Class schedule”). NEIU opłaca 3 przedmioty (kursy) w semestrze dla każdego studenta. Dotyczy to osób, które są na studiach magisterskich na UW (odpowiednik Graduate w USA). Studenci studiów licencjackich (Undergraduate) zapisują się na 4 przedmioty.

 

Studenci mają do wyboru kursy oznaczone od 100 do 400 (w zależności od stopnia trudności; 100 – kursy najłatwiejsze). Studenci UW najczęściej decydują się na kursy 300 – 400.

Wybór przedmiotów należy uzgodnić z kierownikiem studiów. Dzięki temu nie będzie problemów z zaliczeniem semestru na macierzystej uczelni (co nie oznacza, że nie można zapisać się na garncarstwo na NEIU… :-) Zawsze trzeba też zaliczyć minimum programowe dla swojego semestru (ale po złożeniu podania z prośbą o przesunięcie terminu egzaminu na dogodny dla wyjeżdżających do Chicago nie stanowi problemu).

Wybór przedmiotów konsultujemy także z Wojciechem Włochem z biura OIP na NEIU.

Po przylocie do Chicago jest wystarczająco dużo czasu na zapisanie się i ewentualną zmianę kursu, jednak warto wcześniej zapoznać się z ofertą uniwersytetu.

 

W jaki sposób zalicza się poszczególne przedmioty na NEIU?

Przedmioty są zaliczane na sto różnych sposobów:

·          obecność na zajęciach

·          assignments (krótkie prace domowe)

·          papers (2-3-stronicowe prace domowe)

·          research papers (dłuższe prace pisemne)

·          quiz test

·          take home test (zadania do rozwiązania w domu)

·          open book test (test z wykorzystaniem wszystkich pomocy naukowych)

 

Gdzie najlepiej zaopatrywać się w pomoce naukowe?

Najlepszym (bo najtańszym) rozwiązaniem jest jak najszybsze zdobycie syllabusa do danego przedmiotu i odszukanie potrzebnych książek. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym większe szanse na odkupienie pomocy od stypendystów z poprzedniego semestru. Można też poszukać ich na aukcjach internetowych, np. na eBay’u.

 

Czy na NEIU działają zrzeszenia polskich studentów?

Tak, w ramach uniwersytetu działają:

·          NEPSA

·          Stowarzyszenie Wiecznych (Wietrznych:-) Studentów

 

Czesne za studia na UW – jak się rozliczamy?

Zazwyczaj UW nie zwalnia z czesnego, a wynika to z faktu, że na stypendium jedziecie z UW, stąd też skoro jesteście na studiach płatnych i nie bierzecie urlopu naukowego, to UW nie zwalnia z czesnego.